Wiadomości z tagiem Ustawy  RSS
Likwidacja obciążenia emerytów i rencistów PIT, czyli poselskie spory o emeryturę bez podatku

30.01.2020 23:30

Obywatelski projekt ustawy zakładający likwidację obciążenia emerytów i rencistów PIT oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne podzielił parlamentarzystów.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Senacka komisja: O poprawkach do ustawy o działach zdecyduje Senat

30.01.2020 21:16

Żadna z poprawek do noweli ustawy o działach, zgłoszonych w trakcie posiedzenia senackiej komisji samorządu, nie uzyskała w głosowaniu większości, czyli rekomendacji komisji. O ich losie zdecyduje izba na posiedzeniu plenarnym.

Tagi: Senat, Ustawy
Źródło: www.wnp.pl

Wspieranie termomodernizacji - rząd stworzy nowy system informatyczny

30.01.2020 17:12

Resort rozwoju przygotował projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W nowym projekcie przewidziano m.in. utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). System ten ma w założeniu wspomagać programy ograniczenia emisji.

Źródło: www.podatki.biz

Berlin walczy z drogim wynajmem. Wprowadza zakaz podwyżek czynszów

30.01.2020 16:31


Deputowani berlińskiego parlamentu przegłosowali w czwartek ustawę, która wprowadza zakaz podwyżek czynszów za wynajmowane mieszkania na dwa lata. Wprowadza też czynsz maksymalny. Opozycja zapowiada zaskarżenie nowego prawa do trybunału konstytucyjnego.

Źródło: www.bankier.pl

Jak prawidłowo udokumentować prawa do zasiłku chorobowego

30.01.2020 15:52

W poprzednich częściach komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej przedstawialiśmy zasady ustalania wysokości zasiłku chorobowego oraz uzyskania prawa do zasiłku. Dzisiaj natomiast o zaświadczeniach, dokumentujących prawo do zasiłku. To szczególnie istotna część komentarza, jako że zaświadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego obowiązują powszechnie od niedawna.

Tagi: ZUS, Ustawy, NATO
Źródło: www.podatki.biz

Split payment wyłączy sankcje w PIT i CIT za zapłatę na rachunek spoza wykazu podatników VAT

30.01.2020 15:37

Minister finansów przygotował nowelizację ustawy o PIT i ustawy o CIT (i kliku innych ustaw), która ma na celu powiązanie zapłaty na rachunek z wykazu podatników VAT z mechanizmem podzielonej płatności (split payment). W przypadku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności podatnik nie ponosiłby konsekwencji na gruncie PIT lub CIT, nawet jeżeli zapłata zostałaby dokonana na rachunek spoza wykazu podatników VAT. Ta korzystna dla podatników zmiana ma obowiązywać wstecznie od 1 stycznia 2020 r. (mimo, że sama nowelizacja ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.). Tak jak do tej pory, użycie split payment nadal ma wykluczać poniesienie solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą na gruncie VAT.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Zwolnienia z PIT i CIT świadczeń z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) - od lutego 2020 r.

30.01.2020 8:07

Zwolnienia z podatków dochodowych świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) - takie rozwiązanie przewiduje nowela ustawy o zmianach w podatkach dochodowych (PIT, CIT). Nowe regulacje zaczną obowiązywać w lutym 2020 r.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Split payment i koszty: Zapłata na rachunek podmiotu trzeciego

29.01.2020 13:30

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. w przypadku wydatków na zakup towarów/usług objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności (MPP), zapłata za nie dokonana z zastosowaniem MPP, po uzgodnieniu z dostawcą, na rachunek bankowy podmiotu trzeciego (tj. innego niż dostawca) pozwala uznać, że wydatek taki nie jest objęty dyspozycją art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Źródło: www.podatki.biz

WSA. Zwrot za jazdy lokalne bez PIT tylko dla uprzywilejowanych

29.01.2020 13:30

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy. Zaliczyć do nich należy również wypłacany pracownikowi zwrot kosztów używania pojazdu prywatnego do celów służbowych. Zwrot ten, przy spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może korzystać ze zwolnienia od podatku. Przepis ten dotyczy jednak tylko tych pracowników, dla których inne ustawy przewidują możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów lub nakładają na pracodawcę obowiązek ich zwrotu.

Źródło: www.podatki.biz

reklama

Motoryzacja   Filmy   Finanse   Gry (eng)   Wiadomości (Strona główna)   Kobieta   Komputery   Wiadomości (eng)   Plotek   Turystyka   Praca   Sport
Kontakt z nami